Høstfest

12. september 2021

Mellemtoftvennerne havde arrangeret en hyggelig og velbesøgt høstfest i fælleshuset. Der var knap 80 deltagere, hvoraf halvdelen var plejehjemsbeboere.

Efter velkomsten holdt tidligere sognepræst Lise Fibiger høsttalen, hvorefter kaffe og kage blev nydt mens snakken gik livligt. Derefter var der underholdning ved Herren og Fruen, som havde valgt et repertoire, hvor deltagerne kunne synge med.

 

Høsttale ved tidligere sognepræst Lise Fibiger

Musikalsk underholdning ved Herren og Fruen

Holstebro Folkedanserforening

25. august 2021

Holstebro Folkedanserforening optræder med 8 dansere og 2 spillemænd i alle husene på Mellemtoft.

Hamonikaorkester i havehuset

21. juli 2021

12 spillemænd fra Herning Harmonikaklub underholdt 36 beboere og deres besøgende. Stemningen var høj. Glade beboere sang, fløjtede og klappede til musikken - enkelte dansede sågar i kørestolen. Koncerten varede 1 time, og ingen beboere tabte koncentrationen.
Det var meget rørende at se, hvad musik og sang kunne skabe af glæde.

Musik og softice i sommervarmen

15. juli 2021

 

Ingen sommer uden softice - det vil enhver beboer på Mellemtoft være enig i. Softicemaskinen er populær !

  • Birgit Rødgård underholder med musik og sang

  • Beboerne nyder den dejlige softice

Artikel i Holstebro Dagblad

17. maj 2021

Varme hveder

29. april 2021

Mellemtoftvennerne serverer varme hveder for beboerne

Indvielse af softice maskinen

April 2021

  • Softicemaskinen blev indviet, og alle beboerne fik serveret dejlig softice af Vibeke

  • Emma fra hus 25 nyder softicen