Festligt besøg af Herning Harmonikaklub

22.juli 2022

Igen i år nød beboerne og pårørende besøget af Herning Harmonikaklub.

Vejrguderne var ikke så flinke, så vi måtte ændre på planen med koncert ude i det fri ved Havehuset. 30 til 35 beboere og pårørende var samlet i Fælleshuset.

Lige fra harmonikagruppen slog an med de første toner, opstod der glæde og begejstring i lokalet. Stemningen var høj. Beboerne kendte de gode, gamle sange, og de sang med og klappede ihærdigt undervejs. 

Se flere billeder i Galleri 2022.

Gæt en sang ...

1. juli 2022

De tre musikalske frivillige Lilian, Karen og Birgit - som af og til kommer og synger i hus 25 -  besøgte huset i tirsdags. 

De legede en sangleg, hvor Lilian tegnede noget fra en sang, og beboerne skulle så gætte, hvilken sang det handlede om. Det var spændende og underholdende. Der kom flere gode bud på sangene.

Når en sang var gættet, skulle den selvfølgelig også synges til Birgits harmonikaspil - og Karen og Lilian sang for.

Den eftermiddag var der ingen beboere, som forlod kaffebordet, der skulle nemlig gættes sange.

Desværre er der ingen billeder, da fotografen ikke var til stede.

Jordbær med fløde

16. juni 2022

Den planlagte gåtur til vandkraftsøen blev aflyst, men beboerne fik alligevel serveret jordbær med fløde til eftermiddagskaffen.

Se flere billeder i Galleri 2022.

Omsorgsmusikant og softice

1. juni 2022

Mellemtoft havde i dag besøg af Omsorgsmusikant Susanne Jensen, som spillede og sang for beboere og pårørende, mens alle nød et bæger softice og en kop kaffe. Det blev til et genhør med mange gamle dansk-top sange.

Det blev en dejlig eftermiddag, som skulle have været afviklet i havehuset, men da vejret var lidt ustadigt, rykkede vi ind i fælleshuset.

Se flere billeder i Galleri 2022.

Sommerfest på Mellemtoft

25. maj 2022

For at sprede glæde efter den lange corona-nedlukning havde alle landets plejehjem modtaget et pænt beløb fra regeringen.

Mellemtoft anvendte beløbet til en dejlig sommerfest med både flot underholdning ved Johnny Hansen fra Kandis samt spisning.

Som det fremgår af billedet var arrangementet meget velbesøgt af både beboere, pårørende, frivillige og personale. 

Se flere billeder i Galleri 2022.

Varme hveder

12. maj 2022

I anledning af St. Bededag havde Mellemtoftvennerne sørget for hveder til alle beboerne i de 5 huse.

Mejdalkoret underholder

6. maj 2022

Mellemtoft havde besøg af ca. 20 medlemmer af Mejdalkoret, som underholdt i fælleshuset.

Arrangementet var velbesøgt af mange beboere, pårørende og frivillige - og det blev en dejlig eftermiddag med en fin blanding af korsang og fællessang.

Biograf

21. april 2022

Mellemtoftvennerne havde arrangeret filmfremvisning i alle 5 huse til stor glæde for beboerne.

Der blev vist Morten Korch film, og beboerne fik serveret slik, popcorn og sodavand - så det skabte en glad stemning.

Besøg af påskeharen

12. april 2022

Alle beboerne på Mellemtoft blev glædeligt overraskede over at få besøg af påskeharen, som var assisteret af en kollega-hare samt to søde harekillinger.

Påskeharen blev spillet af Melllemtoftvennernes sekretær, Linda Bisgaard, og hun uddelte selvfølgelig påskeæg til alle beboerne.

Generalforsamling 2022

Den 28. marts 2022 afholdt foreningen Mellemtoftvennerne den årlige generalforsamling med ca. 20 deltagere.

Odin Teatret underholder

21. marts 2022

Odin Teatret med Erika og Kai Bredholt besøgte Mellemtoft, hvor de skabte glæde med deres livsglade underholdning.

Pandekager med is

3. marts 2022

Mellemtoftvennerne sørgede for, at alle beboere og personale fik serveret dejlige pandekager med softice og syltetøj.

  • Knud Erik fra bestyrelsen laver softice.

  • Portion klar til servering.

Møde med de frivillige

2. marts 2022

Bestyrelsen havde inviteret de frivillige til et orienteringsmøde om arbejdet som frivillig i Mellemtoftvennerne.

Det blev en spændende aften, hvor mange tanker og ideer blev drøftet.

Musik og sang

25. februar 2022

I denne uge har Mellemtoftvennerne arrangeret sangeftermiddage på skift i alle husene.

Billedet viser arrangementet i hus 27, hvor Lise og Ebbe Fibiger - sammen med en bekendt på harmonika - står for afviklingen og den glade stemning.

NB:  Se også billede i afnit "Galleri 2022".

Pølsevognen kommer forbi

27. januar 2022

Beboerne i hus 23 nyder besøg af pølsevognen - som i løbet af ugen kommer rundt i alle husene.

Besøg af julemanden

20. december 2021

Beboerne i alle husene fik besøg af julemanden, som havde en dejlig godtepose med til alle.

Glögg og æbleskiver

13. december 2021

Mellemtoftvennerne serverede glögg og æbleskiver til stor glæde for alle beboerne på Mellemtoft.

Lucia

13. decembver 2021

Coronasituationen forhindrede desværre, at Holstebro Friskole kunne gennemføre det planlagte Luciaoptog på Mellemtoft.

Men personalet på kontoret var friske på at overtage rollen - til stor glæde for beboerne i alle husene.

Julekoncert

29. november 2021

Mandag den 29. november var der julekoncert på alle byens plejehjem med fløjtevirtuosen Janne Thomsen.

Mellemtoft fik også en halv times fantastisk underholdning i fælleshuset, og koncerten - som indeholdt både klassiske stykker samt julemelodier - blev virkelig nydt og påskønnet af Mellemtofts beboere.

Økonomisk støtte

1. november 2021

Mellemtoftvennerne er nu i fuld gang med at planlægge og afvikle arrangementer for beboerne på Mellemtoft i løbet af efteråret og vinteren - og det koster penge.

Mellemtoftvennerne vil derfor være meget taknemmelig for et lille bidrag fra dig - enten i den røde postkasse, som hænger i alle husene, eller via MobilePay på:   7299XP

Indvielse af softice maskinen

17. maj 2021

Efter en meget lang ventid lykkedes det endelig.

I uge 17 (2021) blev softicemaskinen kørt rundt i alle husene på Mellemtoft , hvor den fremstillede dejlig softice til alle beboerne og personale - og Holstebro Dagblad var på besøg, og skrev en fin artikel om indvielsen.

Softice maskine

9. november 2020

I sommeren 2019 gennemførte Mellemtoftvennerne et meget vellykket arrangement med softice og jordbær i haverne - ledsaget af musikalsk underholdning.

Softicen blev fremstillet på en lejet maskine, og dette affødte ideen om, at Mellemtoftvennerne selv skulle have en softicemaskine, således at der blev mulighed for hyppigere softice arrangementer uden store følgeomkostninger til leje af udstyr.

I sommeren 2020 sendte bestyrelsen derfor en ansøgning til Veluxfonden om støtte til indkøb af en softice maskine. Denne ansøgning blev heldigvis imødekommet, og i oktober kunne vi bestille maskinen, som blev leveret i begyndelsen af november 2020.

Bestyrelsen ser nu frem til at kunne afvikle mange softice arrangementer, både i de enkelte huse og i fælleshuset - til gavn for specielt beboerne, men også for pårørende og personale.

Pandekagemaskiner

23. oktober 2020

Mellemtoftvennerne har tidligere lånt pandekagemaskiner, så vi ved derfor hvilken glæde det kan skabe, når vi arrangerer pandekager med is.

Men nu har Mellemtoftvennerne selv indkøbt to maskiner, så vi fremover kan lave flere og hyppigere pandekagefester i husene.

 

Besøg af "gårdsanger"

27. august 2020

For at sprede lidt glæde blandt beboerne på Mellemtoft har Mellemtoftvennerne i dag arrangeret besøg af Morten Isaksen, som underholder med musik og sang i alle 5 huses gårdhaver.

Blomsterkummer

13. maj 2020

Mellemtoft har nu åbnet op for besøg i et opstillet telt på parkeringspladsen udenfor hus 23 og 25. Mellemtoftvennerne har stillet et par blomsterkummer med forårsblomster op ved indgangen for at få teltet til at tage sig mere hyggeligt ud.

Kringle fra bager Max

6. maj 2020
 
Coronaen har stadigvæk magten over os. Det kræver rigtig megen tålmodighed fra alle - at skulle affinde sig med ensomheden, vente på besøg, længslen efter det sociale samvær. Alt i alt - BARE det snart kunne blive hverdag igen. 
Det er en stor udfordring for ikke mindst plejepersonalet, men også de bekymrede pårørende, som ikke kan komme til at give den opmærksomhed til deres kære, som de ønsker.
Vi håber, at man snart finder frem til en besøgsform, hvor man kan tilgodese behovet for samværet på Mellemtoft. 
 
Mellemtoftvennerne håber, at et lækkert stykke bager Max kringle til både beboere og personale kan skabe lidt glæde.
 
mvh
Bestyrelsen

Othello lagkager

23. marts 2020 
 
Hvordan kan Mellemtoftvennerne sprede glæde hos beboerne på Mellemtoft i disse tider, hvor coronavirussen dominerer hele vores verden?
Othello lagkage er en elsket kage på hjemmet, så vi besluttede i Mellemtoftvennerne, at selvfølgelig skulle beboerne forkæles med noget dejligt sødt.
11 Othellokager blev hentet i Bilka, så der var nok til alle - også personalet, som passer så godt på dem. 
 
mvh
Bestyrelsen

Mellemtoft lukker for besøg

12. marts 2020

Mellemtoft lukker øjeblikkelig for samtlige besøg på plejehjemmet for at minimere beboernes  risiko for smitte med coronavirus.